Home Bảo vệ người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng

Tiếp nhận và phản ánh thông tin tố giác từ các tổ chức, nhân dân, tập trung vào phản ánh các biện pháp cảnh báo, phòng ngừa các vụ việc, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, trục lợi từ hàng giả, hàng kém chất lượng gây nguy hiểm đến tính mạng, tổn hại sức khỏe cho người tiêu dùng

GÓC NHÌN CHUYÊN GIA

LÀM ĐẸP