AVE Center Club- một trong những trung tâm tiếng Anh uy tín hàng đầu Hà Nội hiện nay đang có rất nhiều những cơ chế, quyền lợi đặc biệt để chiêu dụ nhân tài, bạn trẻ hăng say muốn khẳng định mình trong lĩnh vực giáo dục. Hãy tham khảo ngay và chuẩn bị sẵn sàng để ứng tuyển vào các vị trí trong AVE nhé

1. Quyền lợi của Chiến binh khởi nghiệp-

 • Được tặng thẻ Member Card trị giá 1.5 triệu/tháng để sinh hoạt và làm việc tại AVE Coworking tuỳ thích tất cả các ngày trong tuần từ 8h đến 21h.
 • Được đào tạo huấn luyện các kỹ năng bán hàng online và offline hàng tuần
 • Được đào tạo kỹ năng xây dựng đội nhóm
 • Được tham gia các chương trình EB miễn phí
 • Được tham gia các khoá học chuyên sâu của AVE với mức chiết khấu 20%
 • Được hưởng 12% hoa hồng phí doanh thu từ các học viên trực tiếp giới thiệu tham gia các khoá học chuyên sâu của AVE và 12% doanh thu từ làm thẻ Member Card.
 • Được lên cấp Trưởng nhóm nếu thu hút và tuyển được ít nhất 3 bạn chiến binh

2. Quyền lợi của Trưởng nhóm kinh doanh

 • Được tặng thẻ Member Card trị giá 1.5 triệu/tháng để sinh hoạt và làm việc tại AVE Coworking tuỳ thích tất cả các ngày trong tuần từ 8h đến 21h.
 • Được đào tạo huấn luyện các kỹ năng bán hàng online và offline hàng tuần
 • Được đào tạo kỹ năng lãnh đạo
 • Được họp riêng với Ban lãnh đạo công ty hàng tuần.
 • Được tham gia các chương trình EB miễn phí
 • Được tham gia các khoá học chuyên sâu của AVE với mức chiết khấu 30%
 • Được hưởng 16% hoa hồng phí doanh thu từ các học viên trực tiếp giới thiệu tham gia các khoá học chuyên sâu của AVE, và doanh thu từ làm thẻ Member Card và hưởng 4% hoa hồng phí doanh thu từ các học viên gián tiếp của đội nhóm quản lý.
 • Được lên cấp Trưởng phòng kinh doanh nếu giúp được ít nhất 3 bạn từ vị trí Chiến binh lên cấp Trưởng nhóm kinh doanh.

2. Quyền lợi của Trưởng phòng kinh doanh

 • Được tặng thẻ Member Card trị giá 1.5 triệu/tháng để sinh hoạt và làm việc tại AVE Coworking tuỳ thích tất cả các ngày trong tuần từ 8h đến 21h.
 • Được tặng thẻ English Coffee Homestay trị giá 5 triệu/tháng để thực hành và học tập tại AVE tất cả các ngày trong tuần từ 8h đến 21h.
 • Được chính thức trở thành Cán bộ nhân viên của AVE
 • Được hưởng lương cứng và đầy đủ các chế độ lương thưởng của AVE
 • Được đào tạo kỹ năng lãnh đạo
 • Được họp riêng với Ban lãnh đạo công ty hàng tuần.
 • Được tham gia các chương trình EB miễn phí
 • Được tham gia các khoá học chuyên sâu của AVE với mức chiết khấu 30%
 • Được hưởng 18% hoa hồng phí doanh thu từ các học viên trực tiếp giới thiệu tham gia các khoá học chuyên sâu của AVE, và doanh thu từ làm thẻ Member Card và hưởng 1% hoa hồng phí doanh thu từ các học viên gián tiếp của đội nhóm quản lý.
 • Được lên cấp Giám đốc kinh doanh nếu giúp được ít nhất 3 bạn từ vị trí Trưởng nhóm kinh doanh lên cấp Trưởng phòng kinh doanh.

3. Quyền lợi của Giám đốc kinh doanh

 • Được tặng thẻ Member Card trị giá 1.5 triệu/tháng để sinh hoạt và làm việc tại AVE Coworking tuỳ thích tất cả các ngày trong tuần từ 8h đến 21h.
 • Được tặng thẻ English Coffee Homestay trị giá 5 triệu/tháng để thực hành và học tập tại AVE tất cả các ngày trong tuần từ 8h đến 21h.
 • Được chính thức trở thành Ban lãnh đạo của AVE
 • Được hưởng lương cứng và đầy đủ các chế độ lương thưởng của AVE
 • Được họp riêng với Ban lãnh đạo công ty hàng tuần.
 • Được tham gia các chương trình EB miễn phí
 • Được tham gia các khoá học chuyên sâu của AVE với mức chiết khấu 30%
 • Được hưởng 20% hoa hồng phí doanh thu từ các học viên trực tiếp giới thiệu tham gia các khoá học chuyên sâu của AVE, và doanh thu từ làm thẻ Member Card và hưởng 5% doanh thu vượt kế hoạch hàng tháng, hàng quý và hàng năm.
cùng AVE tạo dựng những giá trị thương hiệu tốt đẹp cho xã hội

Cường Hàn