Không có mô hình kinh doanh tồi chỉ có CEO bất tài

0
270

Thất bại nhiều lần trong kinh doanh đã tạo ra một doanh nhân, một giám đốc Quỹ Đầu Tư gai góc và thực chiến. Anh Đạt (xin phép gọi là Đạt Tadaup) là người đứng đầu quỹ đầu tư kinh doanh thực chiến Tadaup. Quỹ đầu tư hoạt động dựa trên nguồn vốn cá nhân của anh Đạt và vốn góp từ các doanh nghiệp thành viên trong quỹ.

Cách hoạt động của Tadaup

Quỹ Tadaup tuân theo nguyên tắc : Cho Đi – Học Hỏi – Hành Động – Hiệu Quả.

Với nguyên tắc hoạt động trên ngay từ đầu anh Đạt Tadaup đã xác định hình thức đầu tư của quỹ sẽ gắn liền với tính thực chiến. Đầu tiên quỹ đầu tư sẽ đánh giá mô hình kinh doanh và tìm ra các vấn đề cần điều chỉnh để tăng trưởng lợi nhuận. Sau đó tùy theo từng mô hình kinh doanh cụ thể mà anh Đạt Tadaup sẽ quyết định đầu tư vốn và đào tạo CEO. Vì theo anh Đạt Tadaup thì đa số kinh doanh thất bại hoặc kém hiệu quả là do năng lực của người điều hành. Do vậy chỉ cần thay đổi tư duy CEO, cung chấp chiến lược và các nguồn lực phù hợp thì công việc kinh doanh sẻ đột phá.

Chương trình đào tạo và cố vấn kinh doanh của Tadaup dành cho các CEO trong quỹ thường kéo dài 1 năm cùng cam kết chỉ số tăng trưởng về lợi nhuận, doanh thu. Khi doanh thu và lợi nhuận của CEO đạt được mức cam kết thì quỹ Tadaup sẽ lấy một phần cổ phần và tiếp tục giai đoạn hỗ trợ tăng trưởng sau đó.

Để tham gia vào Tadaup thì doanh nghiệp và giám đốc điều hành sẽ ký một văn bản cam kết đầu tư. Theo văn bản đó doanh nghiệp sẻ đóng một số tiền duy trì hoạt động của Quỹ. Số tiền đó dùng để duy trì hoạt động của quỹ.

Đúng với tính cách là một người thực chiến. Anh Đạt Tadaup xác định ngay từ đầu quỹ đầu tư Tadaup chỉ nhận cổ phần khi hoạt động kinh doanh của CEO  đạt được sự đột phá .

Đối tượng đầu tư của Tadaup

Các doanh nghiệp mới khởi nghiệp, các doanh nghiệp tái cấu trúc đều tham gia được Tadaup. Yêu cầu duy nhất mà anh Đạt Tadaup đặt ra là các CEO cần có tính cam kết và hành động quyết liệt để đảm bảo thành công của họ.

Đôi nét về chương trình ĐÀO TẠO CEO KINH DOANH THỰC CHIẾN

Một trong các yếu tố quyết định tới thành công của CEO là khả năng thực chiến. Rèn luyện tư duy thực chiến và tập trung vào hiệu quả là việc quan trọng và phải làm ngay từ đầu.

Trong chương trinh đào tạo có một số bài khá hay có thể tạo đột phá trong kinh doanh là “Hệ thống hóa marketing đa kênh” , “Hệ thống hóa hoạt động doanh nghiệp“, “Phát triển hệ thống bán hàng tự động“.

Chương trình ĐÀO TẠO CEO KINH DOANH THỰC CHIẾN được thiết kế theo hướng thực chiến đi vào bản chất để tạo ra hiệu quả tốt đa và nhanh chóng. Vì theo anh Đạt Tadaup các kiến thức cơ bản thì đều có trên internet rồi nên việc rèn luyện và cố vấn cần thực tế và hiệu quả.