Từ ngày thành lập Viện Chất lượng ISSQ từng bước tạo dựng được uy tín đối với các cơ quan quản lý nhà nước và nhiều doanh nghiệp trên cả nước, thực hiện hoạt động chứng nhận phục vụ trong công tác quản lý với nhiều chức năng khác nhau

ISSQ- Địa chỉ tin cậy để chứng nhận cho các Công ty, Doanh nghiệp

Viện Chất lượng ISSQ đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy Chứng nhận, Quyết định chỉ định cho Viện Chất lượng ISSQ thực hiện hoạt động chứng nhận phục vụ quản lý nhà nước.

Chứng nhận hệ thống quản lý phù hợp ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18000, ISO  27000, HACCP, GMP,…Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế ISO, IEC,..; tiêu chuẩn khu vực EU, ASEAN,…; Tiêu chuẩn nước ngoài JIS – Nhật Bản, ASTM – Hoa Kỳ,…

Chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) đối với: Vật liệu xây dựng (Quy chuẩn 16); An toàn Thiết bị Điện – Điện tử (Quy chuẩn 4); Đồ chơi trẻ em (Quy chuẩn 3); Thực phẩm; Thiết bị an toàn lao động, thức ăn chăn nuôi,…

Ngoài ra, ISSQ còn có các chức năng khác giúp ích rất lớn như: Giám định hàng hóa đối với: Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu và còn mới; Máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ, phế liệu đã qua sử dụng trong nước; Nông lâm thủy sản; Thực phẩm; Khoáng sản; Hóa chất; Vật liệu xây dựng;…giám định quá trình sản xuất, lắp ráp, kiểm tra quy trình công nghệ; Giám sát sản xuất;

Song song là các Hoạt động kiểm định: Kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; kiểm định môi trường: tiếng ồn, nước thải, nước ăn uống, môi trường làm việc.

Viện Chất lượng ISSQ đã được Cục An toàn Lao động – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ định hoạt động:

   Đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được cấp chứng chỉ Huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Giấy chứng nhận số 25/2016/GCN ngày 18/5/2016; – Đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Giấy chứng nhận số 187/QĐ-ATLĐ ngày 10/6/2016;

   Đánh giá và cấp chứng nhận hợp quy sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội theo Quyết định số 203/QĐ-ATLĐ ngày 13/6/2016.

Viện Chất lượng ISSQ được Bộ Xây dựng chỉ định hoạt động:

  Công nhận năng lực và kết quả các phép thử của phòng thí nghiệm chuyên ngành xây    dựng LAS-XD 1240 theo quyết định số 411/QĐ-BXD ngày 22/7/2015;

   Chứng nhận hệ thống quản lý:

  Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001;  Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001;

 Chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000;   Chứng nhận hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn theo tiêu chuẩn HACCP;

 Chứng nhận hệ thống quản lý đối với thiết bị y tế theo tiêu chuẩn ISO 13485;

  Chứng nhận hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001;

Cường Hàn